Bc. Anita Toronicová

Diplomová práce

Odměňování a zaměstnanecké benefity ve vybrané společnosti

Remuneration and employee benefits in the choosen company
Anotace:
Předmětem diplomové práce je oblast odměňování a zaměstnaneckých výhod v České spořitelně, a.s. V práci definuji řízení lidských zdrojů, personální činnosti vyplývající z pracovněprávních vztahů. Popisuji strategii odměňování, druhy mzdových forem. Zmiňuji koncepci celkové odměny jako nový přístup v oblasti odměňování. Zabývám se problematikou daňově zvýhodněných benefitů. Uvádím nový trend v čerpání …více
Abstract:
The subject of this thesis is the area of compensation and employee benefits in Česká spořitelna, a.s. I have defined human resource management, personnel management activities arising from the employment relationship. Describe remuneration strategy, the types of salary forms. I mention the concept of total remuneration as a new approach to remuneration. I deal with the issue of tax-favored benefits …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 6. 2013
  • Vedoucí: Ing. Ivana Turková, MBA
  • Oponent: Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní