Bc. Dita Kamírová

Diplomová práce

Specifika psychologie marketingové komunikace pro seniory

Specifics of Marketing Communication Psychology for Seniors
Anotace:
Tématem této práce jsou specifika psychologie v marketingové komunikaci. V teoretické části práce se zabývám psychologií, popisuji základní pojmy v psychologii a následně aplikaci psychologie v marketingové komunikaci. Následně se zabývám demografickou strukturou a legislativou v oblasti marketingové komunikace. V Aplikační části se zabývám konkrétním reklamním sdělením a to z pohledu toho, jak mu …více
Abstract:
The theme of my work are the specifics of the psychology of marketing communications for seniors. The theoretical part deals with psychology, describes the basic concepts in psychology and then the application of psychology in marketing communications. Then deal with the demographic structure and legislation. In the aplication part is dedicated to the advertising message from the perspective of how …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2015
  • Vedoucí: Ing. Pavel Rosenlacher
  • Oponent: Mgr. Michal Tomčík, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní