Bc. Iva Bernatíková

Master's thesis

Osobní branding a jeho význam na začátku profesní kariéry

Personal branding and its importance in the beginning of the professional career
Abstract:
Diplomová práce se zabývá tématem osobního brandingu a jeho rolí na začátku profesní kariéry. Cílem této práce je zjistit význam budování osobní značky pro studenty a absolventy generace Y na začátku jejich pracovní kariéry a pro jejich potenciální zaměstnavatele. Na základě poznatků pak navrhnout marketingová doporučení pro zainteresované subjekty, jak je v budování osobní značky podpořit. Za tímto …more
Abstract:
The diploma thesis focuses on the topic of personal branding and its role in the beginning of a professional career. The aim of this thesis is to find out the importance of personal branding for students and graduates belonging to generation Y in the beginning of their professional career and for their potential employers. Then, based on the findings, suggest marketing recommendations for stakeholders …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 17. 5. 2019

Thesis defence

  • Supervisor: doc. Ing. Jana Turčínková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta

Mendel University in Brno

Faculty of Business and Economics

Master programme / field:
Economics and Management / Business Economics and Management