Bc. Natálie Kupčíková

Master's thesis

Uhlíkový cyklus, emise CO2 a klimatická změna

Carbon cycle, CO2 emissions and climate change
Abstract:
Diplomová práce se zabývá uhlíkovým cyklem a klimatickou změnou se zaměřením na oxid uhličitý (CO2). Cílem práce je přehledně zpracovat dosavadní zjištěné informace týkající se oxidu uhličitého od samotného vývoje klimatu a jeho přirozeného kolísání až po zásahy člověka, antropogenně podmíněnou klimatickou změnu, emise CO2 a mitigační opatření. Práce je z větší části teoreticky zaměřená. Ke klimatickým …more
Abstract:
The diploma thesis aims at the carbon cycle and climate change with a focus on carbon dioxide (CO2). The thesis aims to describe the existing information regarding carbon dioxide and climate change starting with the development of the climate and its natural fluctuations to human-induced climate change, CO2 emissions, and mitigation measures. The work is mostly theoretically focused. Climate change …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 28. 5. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 1. 7. 2020
  • Supervisor: Mgr. Jarmila Burianová, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Lukáš Dolák, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta