Bc. Helena Truchlá

Bakalářská práce

Komparace ekonomických krizí v Ruské federaci: 2008 a 2014

2008 and 2014 Economic Crises in Russia: Comparative Analysis
Anotace:
Předmětem práce je komparace krizí v Ruské federaci v roce 2008 a 2014. Práce obsahuje stručnou část teoretickou, která na základě dostupné odborné literatury představuje typologii krizí a ekonomických sankcí a část analyticko-srovnávací, která rozebírá příčiny, průběh a důsledky těchto dvou krizí s důrazem na jejich regionálně specifické příčiny a důsledky.
Abstract:
This thesis is a comparative analysis of crises in Russian federation in 2008 and 2014. It includes theoretical chapter, which deals with typology of crises and economic sanctions based on available scholarly reading and a comparative section which analyses and compares causes, course and consequences of the two crises with emphasis on regionally specific causes and consequences.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2015
  • Vedoucí: doc. Ing. Libor Žídek, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Vratislav Pisca

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Politologie / Hospodářská politika