Tomáš Poljak

Bakalářská práce

Ekonomicko-sociálne regionálne rozdiely v SR a ich riešenie

Economic Social and Regional Differences in Slovakia
Abstract:
The goal of this work is to analyze the economic - social disparities in the regions of the Slovak Republic on the basis of selected economic - social indicators. The first chapter focuses on the theoretical definition of the basic concepts of this issue and the economic - social indicators to assess the level of individual regions. The second chapter deals with the analysis and development of selected …více
Abstract:
Cieľom bakalárskej práce je analýza ekonomicko – sociálnych rozdielov v regiónoch Slovenskej republiky na základe vybraných ekonomicko – sociálnych ukazovateľov. Prvá kapitola je zameraná na teoretické vymedzenie základných pojmov tejto problematiky a na ekonomicko – sociálne ukazovatele na hodnotenie úrovne jednotlivých regiónov. V druhej kapitole sa zaoberáme analýzou a vývojom vybraných ekonomicko …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2013
  • Vedoucí: Prof. Ing. Štefan Samson, CSc.
  • Oponent: doc. Ing. Eugen Valach, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Bankovní management