Mgr. Tomáš Kopecký

Diplomová práce

Integrace nových vývojářů v prostředí Java

Java Developers Integration
Anotace:
Práce se zabývá analýzou používaných technologií, interním firemním frameworkem a současným stavem procesu integrace nových backend pracovníků společnosti InQool a.s. Na základě dotazníkové ho šetření a osobních pohovorů pak navrhuje nové optimalizované řešení integrace pracovníků do firemního prostředí společnosti inQool a.s. a implementaci úvodního prototypu projektu pro nové zaměstnance, který je …více
Abstract:
The thesis deals with analysis of used technologies, internal company framework and the current state of the integration process of new backend developers at InQool a.s. Based on the questionnaire and personal interviews it propose new optimized solutions for integrating employees into the inQool a.s. corporate environment and implementing the initial bootcamp prototype for new employees that guides …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2019
  • Vedoucí: doc. RNDr. Tomáš Pitner, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Tibor Szabó

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Služby - výzkum, řízení a inovace

Práce na příbuzné téma