Daša Horváthová

Master's thesis

Telo v priestore, priestor v tele

The body in space, the space in the body

Anotácia:
Diplomová práca obsahuje vypracovanie problematiky tela a priestoru v tanci. Úvodná časť obsahuje pojednanie o tele ako o živom organizme. Hlavná časť práce sa delí na kapitoly telových vrstiev - kože, svaly, kosti; gravitácie, rovnováhy a predstavivosti. V poslednej časti sa spájajú všetky uvedené fenomény a vyúsťujú v popis konkrétnych predstáv a zážitkov pri vykonávaní jednotlivých cvikov tréningu …viac
Abstract:
The Master's thesis includes drawing up the issue of the body and space in dance. The introductory part contains the definition of the body as a living organism. The body of the thesis is devided in chapters dealing with the body layers, gravity, balance and imagination. The final part of the thesis connects all phenomenons mentioned in previous chapters. This part results in a description of the images …viac
 

Kľúčové slová

tanec

Kľúčové slová

tanec

Kľúčové slová

taneční věda

Kľúčové slová

prostor (umění)

Kľúčové slová

lidské tělo
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2015
  • Vedúci: Mahulena KŘENKOVÁ
  • Oponent: Václav JANEČEK

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Autor udělil v licenci souhlas s: a) rozmnožováním díla jakýmikoliv prostředky a v jakékoliv formě, včetně formy elektronické
In the license agreement the author has granted the following: a) by copying the University Work in any media and any form, including electronic form

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 20. 7. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie múzických umění v Praze.Hudební a taneční fakulta. Knihovna