Bc. Lucie Barnetová

Diplomová práce

Spoty SPOZ a ČSSD ve volbách do PSP 2013: sémiotická analýza

A semiotic analysis of SPOZ's and ČSSD's TV ads in the 2013 general elections
Anotace:
Tato diplomová práce se věnuje televizním spotům politických stran ČSSD a SPOZ před volbami do Poslanecké sněmovny v roce 2013. Spoty jsou analyzovány pomocí sémiotické analýzy vycházející z teorie sémiotiky, jejíž základní prvky jsou představeny v teoretické části. Analýza, čerpající zejména z teoretických základů práce Hartleyho a Fiskeho, zachycuje významy na třech stupních označování. V práci jsou …více
Abstract:
The diploma thesis deals with the television spots of political parties CSSD and SPOZ before the election to the Chamber of Deputies in 2013. The spots are analyzed using semiotic analysis based on the semiotic theory whose basic elements are introduced in the theoretical part. The analysis, drawing especially from the theoretical basis of Hartley and Fiske’s work, takes up the meanings in three orders …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 1. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 1. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Otto Eibl, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Anna Shavit, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Magisterský studijní program / obor:
Politologie / Politologie