Mgr. Jarmila AMBROŽOVÁ

Diplomová práce

Stanovení lipidů a mastných kyselin v řasách.

Determination of lipids and fatty acids in algae.
Anotace:
Mořské i sladkovodní řasy jsou cenným zdrojem nutričních látek. Tyto nutriční látky předurčují řasy k možnému využití jako zdroj lidské výživy. Diplomová práce byla zaměřena na stanovení lipidů ve vybraných vzorcích sladkovodních a mořských řas Soxhletovou extrakcí při použití odlišných rozpouštědel. Současně bylo provedeno kvalitativní a kvantitativní stanovení mastných kyselin ve vybraných vzorcích …více
Abstract:
Seaweeds and freshwater algae are a valuable source of nutrients. These nutritional substances predetermine the potential of use of algae as a source of human nutrition. This diploma thesis was focused on the determination of lipids in selected samples of freshwater algae and seaweeds using Soxhlet extraction with different solvents. There was made also qualitative and quantitative determination of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 5. 2011
Identifikátor: 22595

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Ladislava Mišurcová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

AMBROŽOVÁ, Jarmila. Stanovení lipidů a mastných kyselin v řasách.. Zlín, 2011. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 20. 05. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta technologická

Magisterský studijní program / obor:
Chemie a technologie potravin / Technologie, hygiena a ekonomika výroby potravin