Bc. Věra MATASOVÁ

Diplomová práce

Dávky nemocenského pojištění v České republice a jejich vývoj

Sickness insurance benefits in the Czech Republic and their development
Anotace:
Diplomová práce se zabývá vývojem nemocenského pojištění v České republice. V práci je definován celý systém sociálního zabezpečení v České republice včetně institucí, které se správou a výběrem dávek zabývají. Detailně je charakterizováno celé nemocenské pojištění a jednotlivé dávky, včetně jejich nároku, sazeb a tiskopisů. V další části je podrobněji specifikován vývoj jednotlivých dávek nemocenského …více
Abstract:
The diploma thesis deals with the development of sickness insurance in the Czech Republic. The thesis defines the entire social security system in the Czech Republic, including institutions that deal with the administration and collection of benefits. The sickness insurance is defined in detail individual benefits, including their entitlement, rates and forms. The next section specifies in more detail …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 11. 2021
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Jana Šturcová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MATASOVÁ, Věra. Dávky nemocenského pojištění v České republice a jejich vývoj. Plzeň, 2021. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta ekonomická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/