Bc. Pavlína Pírková

Bakalářská práce

Socioekonomický vývoj Mikulova v kontextu odsunu německého obyvatelstva

Socioeconomic development of Mikulov in context of the expulsion of German population
Anotace:
Předmětem bakalářské práce „Socioekonomický vývoj Mikulova v kontextu odsunu německého obyvatelstva“ je rozbor dopadů změn, které proběhly v hospodářské a sociální struktuře Mikulova po událostech roku 1945. První část je zaměřena na popis výchozí situace Mikulova a soužití obyvatelstva české a německé národnosti na jeho území před a během druhé světové války. Druhá, majoritní část práce se zabývá …více
Abstract:
Thesis "Socioeconomic development of Mikulov in the context of the expulsion of the German population" is to analyze changes that have taken place in the economic and social structure of Mikulov after the events of 1945. The first part is focused on describing the situation in Mikulov and local coexistence between Czech and German nations before and during World war II. The second and majority part …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2016
  • Vedoucí: Ing. Petr Šašinka
  • Oponent: Ing. Vilém Pařil, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta