Bc. Barbora Hošková

Diplomová práce

Teorie a praxe dětského výtvarného projevu

Theory and Practice of Children's Artistic Expression
Anotace:
Magisterská diplomová práce s názvem „Teorie a praxe dětského výtvarného projevu, pojednává o dětském výtvarném projevu v závislosti na teoretickém vedení pedagoga. Práce má dvě části. První předkládá fáze spontánního dětského projevu a zároveň upozorňuje, že důležitou roli ve výtvarném projevu hraje pedagog a jeho přístup. Ve druhé části, jsou tyto poznatky aplikovány na konkrétní příklady. Práci …více
Abstract:
The topic of the graduation theses entitled "Theory and practice of children's artistic expression, discusses the children's creative expression, depending on the theoretical supervision and guidance of teachers. The work has two parts. The first shows that spontaneous artistic expression and talent are important. The work also highlights the importance of the role of educator and his/her approach …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Jan Špaček
  • Oponent: PhDr. Petr Kalina, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro střední školy / Učitelství estetické výchovy pro střední školy