Ing. Zuzana Kubincová

Bachelor's thesis

Bankový marketing na príklade vybranej komerčnej banky

Bank marketing of a chosen commercial bank
Abstract:
The main objective of thesis is to analyze the issue and the concept of bank marketing of the chosen commercial bank. First part is dedicated to characteristic of a Banking system in Slovak Republic. Content of second chapter is a presentation of marketing development and specific features of bank marketing. Third chapter characterizes tools of banking marketing mix and describes in detail all “7P …viac
Abstract:
Hlavným cieľom bakalárskej práce je vymedzenie problematiky a analýzu bankového marketingu na príklade vybranej komerčnej banky. Prvá časť je venovaná charakteristike bankového systému v Slovenskej republike. Obsahom druhej kapitoly je prezentácia vývoja marketingu a špecifických vlastností bankového marketingu. Tretia kapitola charakterizuje nástroje bankového marketingového mixu a podrobne opisuje …viac
 
 
Jazyk práce: Slovak
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 6. 2012
  • Vedúci: doc. Ing. Jaroslav Belás, PhD.
  • Oponent: doc. Ing. Pavel Ceniga, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK