Bc. Soňa Adamová

Master's thesis

Sociální práce na odděleních dávek pomoci v hmotné nouzi Úřadů práce ČR po sociální reformě roku 2012

The social work in department of assistance in material need of Labor offices CR after social reform in 2012
Abstract:
Diplomová práce směřuje ke zjištění jaká je představa sociálních pracovníků referátů hmotné nouze ÚP ČR o uplatňování sociální práce s ohledem na specifické životní situace osob v hmotné nouzi po sociální reformě roku 2012. Cílem práce je zjistit, jaké mají sociální pracovníci představy o uplatňování sociální práce, aby pomohli osobám v hmotné nouzi, které mají kromě finanční tísně i jiné obtížné životní …more
Abstract:
This thesis seeks to determine, what is the idea of social workers of workplaces of material need LO CR about the application of social work with regard to the specific life situation of people in material need after social reform in 2012. The aim of the work is to find out what ideas have social workers about application of social work to help people in material need, who have except financial distress …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 28. 5. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 16. 6. 2014
  • Supervisor: Mgr. Jana Havlíková, Ph.D.
  • Reader: prof. PhDr. Libor Musil, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií