Bc. Soňa Adamová

Master's thesis

Sociální práce na odděleních dávek pomoci v hmotné nouzi Úřadů práce ČR po sociální reformě roku 2012

The social work in department of assistance in material need of Labor offices CR after social reform in 2012
Anotácia:
Diplomová práce směřuje ke zjištění jaká je představa sociálních pracovníků referátů hmotné nouze ÚP ČR o uplatňování sociální práce s ohledem na specifické životní situace osob v hmotné nouzi po sociální reformě roku 2012. Cílem práce je zjistit, jaké mají sociální pracovníci představy o uplatňování sociální práce, aby pomohli osobám v hmotné nouzi, které mají kromě finanční tísně i jiné obtížné životní …viac
Abstract:
This thesis seeks to determine, what is the idea of social workers of workplaces of material need LO CR about the application of social work with regard to the specific life situation of people in material need after social reform in 2012. The aim of the work is to find out what ideas have social workers about application of social work to help people in material need, who have except financial distress …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2014
  • Vedúci: Mgr. Jana Havlíková, Ph.D.
  • Oponent: prof. PhDr. Libor Musil, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií