Bc. Helena Kohlová

Bakalářská práce

Edukace dětských astmatiků z pohledu jejich rodičů

Education of children with asthma from the point of view of their parents
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na problematiku edukace dětských astmatiků z pohledu jejich rodičů. Práce se skládá ze dvou částí, teoretické a empirické. Teoretická část popisuje onemocnění astma bronchiale a edukaci astmatických pacientů. Empirická část se zabývá zpracováním dat získaných v průzkumném šetření. Charakter průzkumného šetření je kvalitativní. Hlavním cílem práce bylo zjistit nedostatky …více
Abstract:
The Bachelor´s thesis is focused on education of children with asthma from the point of view of their parents. The work consists of two parts, theoretical and empirical. The theoretical part describes bronchial asthma and the education of asthmatic patients. The empirical part deals with processing of data obtained in an exploratory investigation. The exploratory survey is qualitative. The aim of this …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2018
  • Vedoucí: Mgr. Petra Juřeníková, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Natália Beharková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta