Bc. Kateřina Drábková

Master's thesis

Živé ploty v krajině

Hedgerows in the landscape
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá problematikou živých plotů ve volné krajině. Cílem práce je nastínit jednotlivé aspekty živých plotů v krajině a vymezit jejich strukturu a prostorové uspořádání. Hlavním výstupem je projektová dokumentace obsahující návrh živého plotu, která reflektuje získané teoretické poznatky. Diplomová práce má rovněž přispět k rozšíření povědomí veřejnosti o tomto důležitém prvku …more
Abstract:
The focus of master thesis are hedgerows in the landscape. The aim is to describe particular aspects of hedgerows in the landscape and define their structure and spatial arrangement. The main output is project documentation containing draft hedgerow and reflecting the theoretical findings. Thesis should also contribute to enhancing the public awareness of this important element of scattered vegetation …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 10. 4. 2016

Thesis defence

 • Supervisor: doc. Ing. Petr Kupec, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
 • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Mendelova univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta
 
Name
Posted by
Uploaded/Created
Rights
Theses qtqegb qtqegb/3
10. 4. 2016
Folders
Files
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Halíčková, K.
10. 4. 2016
Halíčková, K.
10. 4. 2016
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.