Mgr. Monika Hanzelová

Bakalářská práce

Vedení malé sociální skupiny - případová studie zájmové taneční skupiny

The leadership of a small social group - a case study of a dance interest group
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá vedením malých sociálních skupin, konkrétně vedením zájmové taneční skupiny. První část práce je teoretická a věnuje se významným pojmům a konceptům dané problematiky. Hlavním cílem práce (a zároveň její druhé, empirické části) je popsat vedení dané skupiny v jeho komplexnosti, faktory jej ovlivňující a zejména pak charakterizovat osoby formálního a neformálního vůdce …více
Abstract:
This bachelor thesis focuses on the leadership of small social groups, especially on the leadership of an dance interest group. The first part is theoretical and it deals with important terms and concepts of this issue. The main goal of this thesis (and of its second part, which is empirical) is to describe leadership in its complexity, factors influencing it and especially to characterise both the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2014
  • Vedoucí: doc. Mgr. Petr Novotný, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Michaela Vacková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta