Bc. Jana Zalubilová

Master's thesis

Program rozvoje města Hluk zaměřený na oblast financování investic

The Program Development of The City Hluk Focused on Investment Financing
Abstract:
Diplomová práce je zaměřena na návrh programu rozvoje města. V první části práce byla vymezena teoretická východiska týkající se regionálního rozvoje, regionální politiky, strategického plánování a financování obcí. V navazující praktické části práce bylo využito metody socioekonomické analýzy a dotazníkového šetření, díky čemuž byl vytvořen analytický profil města, na jehož základě byla sestavena …more
Abstract:
The thesis is focused on proposal of the city development program. In the first part of the thesis, the theoretical background concerning regional development, regional policy, strategic planning and municipal financing was defined. In the following practical part of the thesis, a method of socioeconomic analysis and a questionnaire survey was used, thanks to which an analytical profile of the city …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 16. 4. 2019

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Jiří Macháček, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Zalubilová, Jana. Program rozvoje města Hluk zaměřený na oblast financování investic. Zlín, 2019. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe