Bc. Paulína Beťková

Diplomová práce

Prekleňovanie bežného deficitu štátneho rozpočtu

Close the budget deficit
Abstract:
The theme of this diploma thesis is the bridging of the state the current budget deficit. The aim of the thesis is the analysis of Slovak Republic state budget deficits and the methods of its coverage over the period of 2007 - 2012 in the background of macroeconomic development in Slovakia in 2007 - 2012.
Abstract:
Témou diplomovej práce je prekleňovanie bežného deficitu štátneho rozpočtu. Cieľom práce je analýza deficitov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a spôsoby jeho krytia v rozmedzí rokov 2007- 2012 na pozadí makroekonomického vývoja Slovenska v rokoch 2007 – 2012.
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 2. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 2. 2013
  • Vedoucí: Ing. Viera Malacká, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Finance