Theses 

Obchodní vztahy ČR a Ruska – Bc. Lukáš Vidlák

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Bc. Lukáš Vidlák

Bachelor's thesis

Obchodní vztahy ČR a Ruska

Trade relations of the Czech Republic and Russia

Abstract: Tato práce je zaměřena na hodnocení vývoje vzájemných obchodních vztahů mezi Českou republikou a Ruskou federací od období, kdy působila společenství RVHP a ES, až po současné vztahy, kdy je ČR členskou zemí EU. Hodnotí změny ve vzájemné struktuře importu a exportu a analyzuje vývoj nejpodstatnějších položek struktury. Věnuje pozornost spolupráci mezi ČR a RF v oblasti investic. V teoretické části práce nabízí hlavní zásady společné obchodní politiky EU, v rámci které se vzájemné obchodní vztahy obou zemí vyvíjí.

Abstract: This work is focused on the evaluation of the development of trade relations between the Czech Republic and the Russian Federation, from the period when he worked Community CMEA and the EC to contemporary relationships in which the Czech Republic is a member country of the EU. Assesses changes in the mutual structure of import and export and analyzes the development of the most essential items structure. He pays special attention to cooperation between the Czech Republic and the Russian Federation in the field of investment. The theoretical part provides the main principles of a common EU trade policy in the context of which the mutual trade relations between the two countries is developing.

Keywords: Evropská unie, komoditní struktura, mezinárodní obchod, import, export, zahraniční investice, Ruská federace, European Union, commodity structure, international trade, foreign investments, Russian Federation

Language used: Czech

Thesis defence

  • Date of defence: 4. 11. 2015
  • Supervisor: doc. Ing. Anna Klosová, CSc.
  • Reader: Mgr. Michal Tomčík, PhD.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Složka Reference to the local database directory of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní


Go to top | Current date and time: 17/7/2019 00:55, Week 29 (odd)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz