Jonáš HÁGER

Bachelor's thesis

Terénní výzkum vlivu sportovního kurzového sázení na sociální aspekty života sázkařů.

The study of rituals and selected social aspects in the world of sports betting.
Abstract:
Moje práce, která je založena na výzkumu kvalitativního typu, představuje svět sportovního sázení z pohledu sázkařů (emická perspektiva). V mé práci odpovídám na explicitně se nabízející otázky ohledně sázkařovy přirozenosti typu - jak se člověk stane sázkařem, proč sázkař sází a podobně. Věnuji se také tématu stigmatizace sázení, maskulinity sázení, atraktivity sázení a vztahu mezi sázením na sport …more
Abstract:
My thesis, which is based on qualitative research, presents the world of sports betting from the bettors´ view (emic perspective). I answer the questions that explicitly offer themselves regarding the bettor´s nature, type how a man becomes a bettor, why a bettor bets and so on. I address the topic of the stigmatisation of betting, the masculinity of betting, the attractivity of betting and the relation …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 25. 4. 2017
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Ladislav Toušek, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

HÁGER, Jonáš. Terénní výzkum vlivu sportovního kurzového sázení na sociální aspekty života sázkařů.. Plzeň, 2017. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/