Jonáš HÁGER

Bachelor's thesis

Terénní výzkum vlivu sportovního kurzového sázení na sociální aspekty života sázkařů.

The study of rituals and selected social aspects in the world of sports betting.
Anotácia:
Moje práce, která je založena na výzkumu kvalitativního typu, představuje svět sportovního sázení z pohledu sázkařů (emická perspektiva). V mé práci odpovídám na explicitně se nabízející otázky ohledně sázkařovy přirozenosti typu - jak se člověk stane sázkařem, proč sázkař sází a podobně. Věnuji se také tématu stigmatizace sázení, maskulinity sázení, atraktivity sázení a vztahu mezi sázením na sport …viac
Abstract:
My thesis, which is based on qualitative research, presents the world of sports betting from the bettors´ view (emic perspective). I answer the questions that explicitly offer themselves regarding the bettor´s nature, type how a man becomes a bettor, why a bettor bets and so on. I address the topic of the stigmatisation of betting, the masculinity of betting, the attractivity of betting and the relation …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2017
Zverejniť od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Mgr. Ladislav Toušek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HÁGER, Jonáš. Terénní výzkum vlivu sportovního kurzového sázení na sociální aspekty života sázkařů.. Plzeň, 2017. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/