Bc. Petr Karmazín

Bakalářská práce

Co je to liberální demokracie?

What is a liberal democracy?
Anotace:
Bakalářská práce se věnuje tématu liberální demokracie pohledem politické filozofie. Nejprve je představen liberalismus jako stěžejní myšlenkový proud a demokracie jako forma vlády. Práce nahlíží na liberální demokracii skrze politický liberalismus a liberální perfekcionismus, které vychází ze základů liberalismu. Tyto dva pojmy jsou nejprve samostatně představeny a následně srovnány. Důraz je kladen …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the topic of liberal democracy from the per-spective of political philosophy. First, liberalism is introduced as the main current of thought and democracy as a form of government. The paper describes liberal democracy from the perspective of political liberalism and liberal perfectionism, which are based on the foundations of liberalism. These two concepts are first …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 7. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 9. 2021
  • Vedoucí: doc. JUDr. Tomáš Sobek, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Martin Hapla, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masarykova univerzita

Právnická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Veřejná správa / Veřejná správa

Práce na příbuzné téma