Václav JAGRI

Bakalářská práce

Závislost na internetu a počítačových hrách na prvním a druhém stupni základní školy

Dependence on the Internet and computer games on first and second grade in basic school
Anotace:
Anotace Předkládaná bakalářská práce se zabývá pojetím závislosti na internetu a počítačových hrách u dětí mladšího školného věku na prvním a druhém stupni základní školy. Práce je rozdělena do dvou hlavních částí, na část teoretickou a empirickou. První část nabízí shrnutí teoretických poznatků o závislosti a gamblerství, internetu a počítačových hrách a mladším školním věku. Empirická část pojednává …více
Abstract:
Abstract The present thesis deals with the concept of dependence on the Internet and computer games in children in younger age in the first and second grade at the primary school. The work is divided into the two main parts, to a theoretical and empirical. The first section provides a summary of theoretical knowledge about addiction and gambling, Internet and computer games and school age. The empirical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 4. 2012
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Lukáš Círus

Citační záznam

Jak správně citovat práci

JAGRI, Václav. Závislost na internetu a počítačových hrách na prvním a druhém stupni základní školy. Ústí nad Labem, 2012. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Vychovatelství / Pedagogika volného času + 4 sp.

Práce na příbuzné téma