Anna MITCHELL

Bakalářská práce

Výtvarná tvorba členů rodiny alkoholika

Art Work of Family Members of an Alcoholic
Anotace:
Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku příbuzných alkoholiků a jejich výtvarnou tvorbu. V teoretické části jsou vymezeny základní pojmy týkající se této problematiky, zejména pojmy alkoholismus, příbuzní alkoholiků, dospělé děti alkoholiků a spoluzávislost. Práce se mimo jiné zaměřuje na vliv alkoholického prostředí na vývoj jedince a možnosti, jak pomoci lidem, kteří se potýkají s alkoholismem …více
Abstract:
This bachelor thesis focuses on the topic of relatives of alcoholics and their art work. The theoretical part defines basic concepts concerning this topic: alcoholism, adult children of alcoholics, relatives of alcoholics, and codependency. This thesis also focuses on the influence an alcoholic environment can have on an individual's development and on different methods to help people who are fighting …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 7. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 8. 2017
  • Vedoucí: PhDr. Yvona Mazehóová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MITCHELL, Anna. Výtvarná tvorba členů rodiny alkoholika. Č. Budějovice, 2017. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Pedagogická fakulta

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Psychologie / Arteterapie