Bc. Petra LYSKOVÁ

Diplomová práce

Standardy kvality v organizacích poskytujících sociálně-právní ochranu dětí

The quality standards in organizations providing social and legal protection of childern
Anotace:
Diplomová práce se primárně zaměřuje na implementaci standardů kvality sociálně-právní ochrany dětí do praxe. Záměrem je seznámení s rozdíly mezi jednotlivými standardy kvality organizací sociálně-právní ochrany dětí a hodnocením standardů kvality v praxi. Práce je rozdělena na teoretickou a výzkumnou část. Cílem práce je zmapovat proces implementace standardů kvality v organizacích sociálně-právní …více
Abstract:
This thesis focuses primarily on the implementation of quality standards for child protection in practice. The intention is to introduce the differences between the various quality standards of child protection organizations and evaluation of quality standards in practice. The work is divided into theoretical and research part. Aim is to monitor the process of implementation of quality standards in …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 4. 2016
Zveřejnit od: 14. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Hana Žurovcová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

LYSKOVÁ, Petra. Standardy kvality v organizacích poskytujících sociálně-právní ochranu dětí. Ostrava, 2016. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Fakulta sociálních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 14.4.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 14. 4. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Fakulta sociálních studií