Theses 

Ekonomický modulární systém s architekturou klient-server – Bc. David MALANÍK

česky | in English | slovensky

Agenda:
Zmeniť agendu. Adresa v ISe:

Tomas Bata University in Zlín

Faculty of Applied Informatics

Bachelor programme / odbor:
Engineering Informatics / Information Technologies

Bc. David MALANÍK

Bachelor's thesis

Ekonomický modulární systém s architekturou klient-server

Economic modular system with architecture client-server

Anotácia: Tato práce se zaměřuje na problém vytvoření modulárního ekonomického systému na principu klient-server. Data, které systém používá jsou uchovávány v databázi MySQL. Pro vytvoření systému byly zvoleny programovací jazyky HTML, PHP5 a JavaScript. Systém je určen pro více uživatelů, kteří se přihlašují pomocí přihlašovacího jména a hesla. Uživatelé jsou rozděleni do skupin s různými právy. Aby bylo možné zajistit ještě vyšší zabezpečení systému mají uživatelé u důležitých modulů ještě speciální práva. Systém je modulární struktury a je možné ho rozšířit přidáním nového modulu přes www rozhraní nebo pomocí FTP. Do systému jsou implementovány ukázkové moduly: Číselníky, Bankovní účty, Pokladna a Účtové skupiny.

Abstract: The bachelor thesis discusses about problem create modular accounting client-server system. Data which system use are store in MySQL database. For creating this system was choose this programmable languages: HTML, PHP and JavaScript. System was creating for many users which are logged by login name and password. Users are group by user groups with specifics user rights. For highly security have special user special rights for important modules. System is modular structure and it may be extend with added new module with www interface or FTP. In system are base module for testing system core and accounting system. Modules which are added: ``Číselníky{\crqq} (Counters), ``Bankovní účty{\crqq} (Bank accounts), ``Pokladna{\crqq} (Cash desk) and ``Účtové skupiny{\crqq} (Accounting groups).

Kľúčové slová: ekonomický systém, programování, databáze, klient-server, modulární systém, PHP5, MySQL5, Apache2, HTML, JavaScript

Jazyk práce: Czech

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 6. 2006
  • Zverejniť od: 16. 6. 2006
  • Identifikátor: 3267

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 6. 2006
  • Vedúci: Ing. Tomáš Dulík

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 16. 06. 2006

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 16. 6. 2006 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://portal.utb.cz/stag?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=3267 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plný text práce je k dispozici v elektronické podobě.

Jak správně citovat práci

MALANÍK, David. Ekonomický modulární systém s architekturou klient-server. Zlín, 2006. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Relevantné odkazy 


Hore | Aktuálny dátum a čas: 25. 6. 2019 22:02, 26. (párny) týždeň

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz