Bc. Pavlína Vališová

Diplomová práce

Korpus jako zdroj dat systémového popisu české konjugace při výuce češtiny jako cizího jazyka

Corpus as a Source of Data for Systematic Description of Czech Conjugation in Teaching Czech as a Foreign Language
Anotace:
Jedním z cílů této práce je poukázat na možnosti využití korpusu ve výuce jazyků. Odlišujeme dva základní přístupy: metoda deduktivní, tj. korpus jako zdroj dat pro výuku (např. pro prezentaci gramatiky), a induktivní, tj. práce studentů přímo s korpusovým vyhledávačem (Data Driven Learning). Hlavní část práce vychází z první metody a využívá Českého národního korpusu (SYN2000) jako zdroje dat pro …více
Abstract:
One of the aims of this thesis is to point out the use of the Czech National Corpus for language teaching. There are two main principles: the deductive method, i.e. using the corpus as a source for teaching (e.g. presentation of grammar), and the inductive one, i.e. the students working with the corpus search engine (Data Driven Learning). The main part of this thesis deals with the first method and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 1. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 1. 2009
  • Vedoucí: doc. PhDr. Klára Osolsobě, Dr.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta