Markéta ULBRICHOVÁ

Bakalářská práce

Pěstounská péče jako jedna z forem náhradní rodinné péče

Foster care as one of the forms of alternative family care
Anotace:
V této práci se zabývám pěstounskou péčí jako jednou z forem náhradní rodinné péče. Charakterizuji pojmy jako je osvojení, pěstounská péče, pěstounská péče na přechodnou dobu, poručenství. Blíže specifikuji zprostředkování náhradní rodinné péče a následně srovnávám dvě kazuistiky týkající se svěření dětí do pěstounské péče. Cílem v aplikační části bylo uvést dvě modelové situace týkající se svěření …více
Abstract:
In this work I deal with foster care as one of the forms of alternative family care. I characterize the concepts such as adoption, foster care, foster care, temporary guardianship. Closer do I specify the mediation of substitute family care and subsequently compare the two case histories concerning the custody of children in foster care. The aim of the application part was to put two model situations …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 4. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Alena Vaňharová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ULBRICHOVÁ, Markéta. Pěstounská péče jako jedna z forem náhradní rodinné péče. Ostrava, 2019. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Fakulta sociálních studií

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Fakulta sociálních studií