Markéta ULBRICHOVÁ

Bachelor's thesis

Pěstounská péče jako jedna z forem náhradní rodinné péče

Foster care as one of the forms of alternative family care
Abstract:
V této práci se zabývám pěstounskou péčí jako jednou z forem náhradní rodinné péče. Charakterizuji pojmy jako je osvojení, pěstounská péče, pěstounská péče na přechodnou dobu, poručenství. Blíže specifikuji zprostředkování náhradní rodinné péče a následně srovnávám dvě kazuistiky týkající se svěření dětí do pěstounské péče. Cílem v aplikační části bylo uvést dvě modelové situace týkající se svěření …more
Abstract:
In this work I deal with foster care as one of the forms of alternative family care. I characterize the concepts such as adoption, foster care, foster care, temporary guardianship. Closer do I specify the mediation of substitute family care and subsequently compare the two case histories concerning the custody of children in foster care. The aim of the application part was to put two model situations …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 8. 4. 2019
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Alena Vaňharová

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

ULBRICHOVÁ, Markéta. Pěstounská péče jako jedna z forem náhradní rodinné péče. Ostrava, 2019. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Fakulta sociálních studií

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Fakulta sociálních studií