Bc. Jaroslav MACHÁČEK

Diplomová práce

Analýza srdeční frekvence při utkání florbalu a při průpravných hrách

The analysis har Rate hen the match florbal a during prepatoratory games floorbal.
Anotace:
Tato práce se zabývá možností využití pohybové hry v rámci florbalového tréninku a její komparace se soutěžním utkáním na základě intenzity zatížení.Dále využitím Borgovy škály, jako stupnice pro odhad intenzity zatížení v tréninku a v utkání.
Abstract:
This paper si about the option of using the motional game in floorball training and ts comparation with the matches based on intensity of strain.Furthermore the paper is about using Borg´s scale, as a scale for estimation of intensity of strain in training ani in floorball matches
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 1. 2015
Zveřejnit od: 9. 1. 2015

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Mgr. Jan Bělka, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MACHÁČEK, Jaroslav. Analýza srdeční frekvence při utkání florbalu a při průpravných hrách. Olomouc, 2015. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Fakulta tělesné kultury

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 9.1.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 9. 1. 2015 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Fakulta tělesné kultury
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses qwu0ii qwu0ii/2
12. 1. 2015
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Marklová, E.
12. 1. 2015
Marklová, E.
13. 1. 2015
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.