Erik Škvařil

Bakalářská práce

Historie a současnost jednotky sboru dobrovolných hasičů v obci Valašské Klobouky

History and Present of Volunteer Fire Brigade in Valašské Klobouky
Anotace:
Bakalářská práce je věnována jednotce Sboru dobrovolných hasičů v obci Valašské Klobouky. Teoretická část práce je orientována na problematiku zajišťování bezpečnosti v České republice. Dále se věnuje Hasičskému záchrannému sboru České republiky a jednotkám požární ochrany. Z jednotek požární ochrany je konkrétně věnována jednotce sboru dobrovolných hasičů Valašské Klobouky. Praktická část je věnována …více
Abstract:
My bachelor thesis is dedicated to the volunteer firefighter's group in the city of Valašské Klobouky. Theoretical part of the thesis is about problematics of achieving safety in Czech Republic. Next, I am focusing on the fire department in Czech Republic and fire protection forces. From the fire protection forces, I am focusing on the volunteer firefighter's group in Valašské Klobouky. Practical part …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 6. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. RSDr. Václav Lošek, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Škvařil, Erik. Historie a současnost jednotky sboru dobrovolných hasičů v obci Valašské Klobouky. Uherské Hradiště, 2020. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe