Jakub MALÝ

Bakalářská práce

Genderová problematika a rozdíly ve výchově a vzdělávání

Gender problematics and differences in education
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou genderu, genderových stereotypů a především rozdílné výchovy a vzdělávání dětí od útlého věku až po dospělost. Teoretická část je věnována definici genderu a souvisejících pojmů. Pozornost je zaměřena také na genderové stereotypy, vývoj genderové identity u dětí. V neposlední řadě jsou zde představeny základní biologické a psychosociální teorie genderu …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with concept of gender, gender stereotypes and above all different education of children from early ages to adulthood. The theoretical part is devoted to the definition of gender and related concepts. Attention is also focused on gender stereotypes, the evolution of gender identity. And last but not least, the basic biological and psychosocial theories of gender are presented …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 10. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 11. 2019
  • Vedoucí: prof. PhDr. Jiří Škoda, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MALÝ, Jakub. Genderová problematika a rozdíly ve výchově a vzdělávání. Ústí nad Labem, 2019. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika