Bc. Ivana Řehořková

Master's thesis

Výukový program asistované reprodukce pro žáky druhého stupně ZŠ

The education schedule of assisted reproduction focused on students of the second degree of the primary school
Anotácia:
Diplomová práce „Výukový program asistované reprodukce pro žáky druhého stupně ZŠ“ v první části souhrnně pojednává o poruchách plodnosti, jejích příčinách, faktorech ovlivňujících plodnost, diagnostice o možných způsobech léčby. Dále byla zaměřena na metody asistované reprodukce a další používané techniky s asistovanou reprodukcí spojené, možné komplikace léčby neplodnosti, její úhrady a zákonnou …viac
Abstract:
The Diploma thesis „ The education schedule of assisted reproduction focused on students of the second degree of the primary school “ in the first part, deals collectively with fertility disorders, its causes, factors affecting fertility, diagnosis of possible treat-ments. The thesis was also focused on methods of assisted reproduction and other used equipment associated with assisted reproduction …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2013
  • Vedúci: Mgr. et Mgr. Lenka Falková
  • Oponent: PhDr. Mgr. Jitka Slaná Reissmannová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masaryk University

Faculty of Education

Master programme / odbor:
Teacher Training for Primary and Lower Secondary Schools / Učitelství přírodopisu pro základní školy