Mgr. Petra Sedlmajerová

Bakalářská práce

Vývojová rizika in vitro fertilizace – teorie a praxe

Developmental risk of in vitro fertilisation - theory and practice
Anotace:
Asistovaná reprodukce je v posledních letech jednou z odpovědí na zvyšující se neplodnost, a proto problematika reprodukčních technik není zanedbatelná, stejně tak jejich rizika. Má bakalářská práce se zaměřuje na konkrétní reprodukční proces, tj. in vitro fertilizace. Shrnuje její historii, postupy, využití a nové techniky se zvýšenou pozorností k metodě intracytoplazmatické injekce spermie. Metody …více
Abstract:
Assisted reproduction is lately the only solution to increasing infertility, thus the problematics and risks of assisted reproductive technologies/procedures are of high interest. This bachelor thesis aims on concrete reproduction procedure called in vitro fertilization. It sums up its history, methods, usage and with emphasis on new technique called intracytoplasmic sperm injection. Assisted reproduction …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2013
  • Vedoucí: Mgr. Jiří Pacherník, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta