Ing. Petr Lečbych

Diplomová práce

Vztah územního a strategického plánu na příkladu města Uherský Brod

The strategic and local plan relationship: The case of the town of Uherský Brod
Anotace:
Územní a strategické plánování jsou disciplínami zaměřující se na efektivní využití území, organizace činnosti v území a územní rozvoj. Obě disciplíny se neustále dynamicky rozvíjí a svými výstupy zasahují do života občanů, a proto se tato práce soustředí na stručnou historii a vývoj územního a strategického plánování a zejména pak na analýzu postupů a poslání obou disciplín. U územního plánování je …více
Abstract:
The spatial and strategic planning are disciplines targeting the effective usage of the area, organization of activities in the area and spatial development. Both are under continuous dynamical progress and with their outputs they are intervening in the ordinary citizens life. In that consequences this work is concentrated on summary history and development of the spatial and strategic planning and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 4. 2006

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2006
  • Vedoucí: Mgr. Petr Tonev, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta