Martina ŠTVERÁKOVÁ

Bakalářská práce

Vliv ošetřovatelské péče na průběh hospitalizace klienta s diagnózou MRSA

Práce je veřejnosti přístupná ve fakultní knihovně ZSF JU v úředních hodinách.

The influence of nursing care on the course of hospitalization of the patient with MRSA diagnosis
Anotace:
Bakalářská práce mapuje vliv ošetřovatelské péče na průběh hospitalizace klienta s diagnózou MRSA. Z výsledků šetření vyplynulo, že nemocní s MRSA hospitalizovaní v izolaci jsou o důvodu izolace a o pravidlech ošetřovatelské péčw v ní poskytované ve 100 % informováni zdravotnickým personálem, a že tato pravidla a opatření vnímají pozitivně, jako potřebná opatření k prevenci přenosu nemocí. Cíl práce …více
Abstract:
The aim of work to find out, how clients with diagnosis MRSA hospitalized in isolation, perceive nursing care from medical staff. Results emerged from the questionnaires are: Patient diagnosed MRSA hospitalized in isolation are well-informed about reasons of their isolation and about rules of nursing care provided. Epidemiological protection during the nursing care in isolation are perceived by clients …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2007
Zveřejnit od: 11. 5. 2007
Identifikátor: 7393

Obhajoba závěrečné práce

 • Obhajoba proběhla 22. 6. 2007
 • Vedoucí: Mgr. Věra Stasková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠTVERÁKOVÁ, Martina. Vliv ošetřovatelské péče na průběh hospitalizace klienta s diagnózou MRSA. Č. Bud., 2007. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 11. 05. 2007

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 11. 5. 2007 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses qyhz8p qyhz8p/2
21. 8. 2009
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
21. 8. 2009
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.