Jana KEKOVÁ

Bakalářská práce

Ošetřovatelský proces v péči o pacienta s Methicilin-rezistentním Staphylococcus aureus v intenzivní péči

Nursing Process in Care of Patient with Methicillin-resistant Staphylococcus aureus in Intensive Care
Anotace:
Mikrobiální rezistence narůstá a dochází ke zhoršující se situaci v účinnosti antibiotické terapie. Tato bakalářská práce se věnuje jedné z nejvýznamnějších multirezistentních infekcí ? MRSA. Methicilin-rezistentní Staphylococcus aureus je závažná nozokomiální nákaza, která má schopnost rychlého šíření. Infekčními komplikacemi jsou z důvodu invazivních diagnostických a léčebných zákroků ohroženi zejména …více
Abstract:
Microbial resistance increases and leads to the worsening situation in the efficacy of antibiotic therapy. This bachelor?s thesis is dedicated to one of the most important multidrug-resistant infections ? MRSA. Methicillin?resistant Staphylococcus aureus is a major nosocomial infection that has the ability to rapidly spread. Infectious complications are due to invasive diagnostic and therapeutic interventions …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2014
Zveřejnit od: 30. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Soňa Bocková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KEKOVÁ, Jana. Ošetřovatelský proces v péči o pacienta s Methicilin-rezistentním Staphylococcus aureus v intenzivní péči. Ostrava, 2014. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Lékařská fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 30.4.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 30. 4. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Lékařská fakulta