Bc. Iva Gambová

Bachelor's thesis

Vybrané prostředky persvaze v pořadu Otázky Václava Moravce

Persuasive means of expression in "Otázky Václava Moravce"
Anotácia:
Práce se zabývá persvazí v nejsledovanější televizní politické diskuzi v České republice - Otázky Václava Moravce, a to na základě šesti analyzovaných dílů z roku 2009. Práce obsahuje přehled vybraných prostředků persvaze a konkrétně je zaměřena na figury myšlení vyskytující se v replikách hostů. Jen stručně jsou v práci zmíněny persvazivní postupy moderátora.
Abstract:
The work deals with the persuasion of television's most watched political debate in the Czech Republic – “Otázky Václava Moravce“, and analyzed on the basis of six parts from 2009. The work contains an overview of selected persuasive means and specifically focuses on the figure of thought occurring in replicas of guests. Anchorman's persuasive means are mentioned only briefly.
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 6. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 9. 2010
  • Vedúci: PhDr. Michal Křístek, M.Phil.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta