Zdeňka Valentová

Diplomová práce

LES FONDS STRUCTURELS DE L´UNION EUROPEENNE EN REPUBLIQUE TCHEQUE. LE FONDS SOCIAL EUROPEEN

LE FONDS SOCIAL EUROPEEN

The European Union Structural Funds in the Czech Republic (The European Social Fund)
Abstract:
The tesis is devoted to the European Union Structural Funds and their utilization in the Czech Republic. I mention the general description of the European Union and her development. The next part of my thesis is addicted to the particular Structural Funds and to the evaluation of their utilization in the Czech republic, in the following part I mark out the principal problem and I try to find the best …více
Abstract:
Diplomová práce je zaměřena na strukturální fondy Evropské unie, jejich využívání v České republice. Obecný popis Evropské unie a jejího vývoje. Rozlišení jednotlivých strukturálních fondů, zhodnocení jejich čerpání v České republice, vytyčení hlavních problémů a nástin řešení. Vyzdvihnutí Evropského sociálního fondu, jeho významu pro Českou republiku
 
 
Jazyk práce: francouzština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 4. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2009
  • Vedoucí: Jitka Uvírová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.