Nikol VOKÁČOVÁ

Bachelor's thesis

Rizikové faktory z hlediska předčasných úmrtí

The risk of factors from aspect for premature death
Anotácia:
Bakalářská práce se zabývá rizikovými faktory z hlediska předčasných úmrtí. Práce byla rozdělena na dvě části teoretickou a praktickou. V teoretické části popisujeme rizikové faktory obecně, v dalších kapitolách rozebíráme konkrétní rizikové faktory, které mohou vést k předčasným úmrtím. Práce je zaměřena na žáky a studenty. Praktická část se zaměřuje na informovanost žáků a studentů o rizikových faktorech …viac
Abstract:
Bachelor´s thesis deals with risk factors for premature death. The thesis has been divided into two parts - theoretical and practical. In the theoretical part are describer universal risk factors, in the other parts we speak about specific risk factors, which can lead to premature death. The thesis is aimed at pupils and students. The practical part focuses on the informing of students about risk factors …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 3. 2015
Zverejniť od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: MUDr. Otto Kott, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VOKÁČOVÁ, Nikol. Rizikové faktory z hlediska předčasných úmrtí. Plzeň, 2015. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta zdravotnických studií
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/