Kristýna ŠMÍROVÁ

Bachelor's thesis

Možnosti práce vychovatele s chybou žáků v rámci školní družiny

After School Club Teacher´s Opportunities to Work With His or Her Pupils´ Errors
Anotácia:
Bakalářská práce je zaměřena na možnosti vychovatele při práci s chybou u žáků ve školní družině. Teoretická část vymezuje pojmy jako chyba, školní družina, vychovatel či kázeň. Praktická část navazuje na teoretický úsek a je uskutečněna pomocí metody dotazníku. Výzkum je zaměřen na vychovatele školních družin. Jeho hlavním cílem je zjistit, jak vychovatele pracují s chybou žáků ve školní družině.
Abstract:
The bachelor thesis is focused on after school club teacher´s opportunities to work with his or her pupils´ errors. The theoretical part defines concepts such as mistake, school club, tutor or discipline. The practical part follows the theoretical part. We use a questionnaire as a research method. The research is focused on after school club teachers. Its main aim is to find out how an after school …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedúci: Mgr. Adéla Antlová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠMÍROVÁ, Kristýna. Možnosti práce vychovatele s chybou žáků v rámci školní družiny. Olomouc, 2020. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Pedagogická fakulta
 
Názov
Vložil
Vložené
Práva
Theses qzj7ry qzj7ry/2
20. 5. 2020
Složky
Soubory
Marklová, E.
21. 5. 2020
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.