Bc. Jana Veselá

Diplomová práce

Cyklus perspektivní transformace jako nástroj evaluace služeb kariérového poradenství

Perspective transformation cycle as an evaluation tool of career counselling services
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá tématem evaluace služeb kariérového poradenství. Práce je rozdělena na dvě části – teoretickou a empirickou. V teoretické části je popsán vznik a podstata teorie transformativního učení. Na základě cyklu perspektivní transformace je poté předkládána teoretická úvaha nad průběhem vzniku a uspokojování potřeb. Následně jsou popsány evaluační modely a navržen vlastní evaluační …více
Abstract:
This diploma thesis deals with topic of career counselling services evalutation. It is devided into two parts – theoretical and empirical. In the theoretical part development and content of Transformative learing theory is described. Based on perspective transformation cycle, a theoretical reflection about the sources of needs and needs satisfaction process is described. Next part deals with evaluation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Lenka Hloušková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Martin Sedláček, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta