Maroš Koval´

Bachelor's thesis

Úloha a význam štandardov pre kvalitu služieb v gastronómii

Role and importance of standards for service quality in gastronomy
Abstract:
Abstract KOVAĽ, Maroš.Role and importance of standards for service quality in gastronomy. [Bechelor´s Dissertation]The Institute of Hospitality Management. Prague: 2013. 55 p. The main topic of the thesis is definition of role and importance of standards for quality in gastronomy. It contains basic characteristics of concepts in given area (quality, standards, gastronomy). We can consider quality as …more
Abstract:
Abstrakt KOVAĽ, Maroš. Úloha a význam štandardov pre kvalitu služieb v gastronómii. [Bakalárska práca] Vysoká škola hotelová. Praha: 2013.55 s. Hlavnou témou bakalárskej práce je definovanie úlohy a významu štandardov pre kvalitu služieb v gastronómii. Obsahuje základné charakteristiky pojmov z danej oblasti (kvalita, štandardy, gastronómia). Kvalitu môžeme považovať za niečo čo sme schopní vnímať …more
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 22. 4. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 3. 6. 2013
  • Supervisor: Ing. Blanka Zimáková
  • Reader: PhDr. Marek Merhaut, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola hotelová v Praze