Bc. Alena Útratová

Bakalářská práce

Kvalita pobytových služeb pro mentálně postižené po zavedení standardů kvality

Quality of stay social service for mentally affected people after the implementation of quality standards
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá otázkou, zda inspekcí kvalitně hodnocená sociální služba, je kvalitní i z pohledu uživatele. Je rozdělena na část teoretickou a část výzkumnou. Teoretická se skládá ze čtyř kapitol. První kapitola se obecně zabývá osobami s mentálním postižením, klasifikací mentálního postižení, projevy a tolik diskutovaným tématem, jako jsou základní lidská práva. Druhá kapitola pojednává …více
Abstract:
This bachelor thesis is about a question if a social service valued by the inspection as being of good quality, is being seen to be of good quality even from the service user point of view. The thesis is divided into a theoretical and a research parts. The theoretical part consists of four chapters. The first chapter is about the mentally disabled people, the classification of mental disability and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 12. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 2. 2012
  • Vedoucí: doc. Mgr. Radim Šíp, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Martin Stanoev, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta