Martin Peter

Diplomová práce

Nasazení Google+ pro efektivní komunikaci v profesním kolektivu

Google+ implementation in order to improve communication effectivity within workgroup
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na elektronické sociální sítě a jejich implementaci do společnosti z oboru informačních technologií. Práce je rozdělena na dvě části, které na sebe systematicky navazují. V teoretické části jsou popsány vybrané online sociální sítě se zvýrazněním výhod pro uplatnění v profesním kolektivu a porovnáno využití těchto sociálních sítí v České republice. Následně jsou uvedeny …více
Abstract:
Diploma thesis is focused on electronic social networks and implementation of these networks inside a work association from information technology industry. The thesis is divided into two main parts which systematically follow each other. In theoretical part the chosen online social networks are described with highlights of possible usage in professional association. Also the usage of these networks …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 2. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 2. 2016
  • Vedoucí: Lucie Böhmová
  • Oponent: Martin Sova

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/48498