Bc. Michal Koutný

Bakalářská práce

Kapitálové životní pojištění

Endowment Life Insurance
Anotace:
Cílem bakalářské práce je charakterizovat a specifikovat kapitálové životní pojištění. Teoretická část práce se zabývá popisem kapitálového životního pojištění a jeho porovnáním s investičním životním pojištěním včetně popisu nových, resp. inovačních trendů v životním pojištění. Praktická část bakalářské práce je věnována konkrétnímu produktu kapitálového životního pojištění pro tři vybrané typy klientů …více
Abstract:
A purpose of this Bachelor thesis is to describe and specify endowment life insurance. A theoretic part of the thesis is dealt with describing and comparing the endowment life insurance to an investment life insurance. It also includes a description of new or more precisely innovative trends in term insurance. A practical part of the thesis is about a particular term insurance product for 3 selected …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2014
  • Vedoucí: doc. Ing. Miroslav Flaška, CSc.
  • Oponent: doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Pojišťovnictví