Bc. Denisa Šrámková

Master's thesis

Graph-based Anomaly Detection in Network Traffic

Graph-based Anomaly Detection in Network Traffic
Abstract:
Síťová forenzní analýza se zaměřuje na shromažďování důkazů o původu a dopadu anomálních aktivit na sítě a hostitele. Pro zahájení analýzy je nutné získat o rozsáhlém síťovém záchytu přehled, nicméně to není snadné. Nástrojů, které lze pro takové účely použít, je celá řada, ale i s jejich pomocí může mnoho informací zůstat v datech neodhalených. Proto je rozumné hledat nové metody analýzy. Tato práce …more
Abstract:
Network forensic analysis aims at gathering evidence about the origin and impact of anomalous activities on networks and hosts. However, getting an overview of large network traffic captures, needed to start the analysis, is not an easy task. There are numerous tools that can be used for such purposes, but even with their help, many facts hidden in the data may remain undiscovered. Therefore, it is …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 14. 12. 2021

Thesis defence

  • Date of defence: 22. 6. 2022
  • Supervisor: RNDr. Milan Čermák, Ph.D.
  • Reader: RNDr. Tomáš Jirsík, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky